سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
دانشمند رابرای دانشش بزرگ بشمار و درگیری با وی را واگذار [امام کاظم علیه السلا]
 
پنج شنبه 93 دی 4 , ساعت 1:6 عصر

1- شیوه مشارکت اعضای هیئت علمی دربرنامه ریزی دوره تحصیلات تکمیلی

2- دسترسی به برنامه درسی عمومی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

3- برنامه درسی کارکردی برای دانش آموزان کم توان ذهنی

4- نقش استادان در شکل­ گیری ابعاد پنهان برنامه درسی: یک مطالعه کیفی

5- چگونهمی­ توان کیفیت گزارش مقالات مقطعی را بهبودبخشید؟

6- اشاعه و کاربستنتایجارزشیابی برنامه درسی

7- ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته­ های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بر مبنای مدل چشم شایستگی

8- واکاوی پیامدها و سازو کارهای جهانی شدن برنامه­ های درسی آموزش عالی

9- ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش­ دبستانی و دبستانی

10-  بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی

11-اولویت­ بندی و مقایسه مؤلفه­ های شش­ گانه ایدئولوژی­های برنامه درسی از منظر اعضای هیأت علمی دانشکده­های علوم تربیتی شهر تهران

12-  طراحی برنامه درسی علوم: مدلی بر اساس کیستی ما  (متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد)

13-  نقدی و نظری بر نگاشت سوم سند "برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران"

14-نقد و ارزیابی مبانی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران براساس "شاخص­های فطرت"

15-  تحول فهم نهادی برنامه درسی: از عملیاتی به عملی

16-  بررسی انتقادی برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبان های خارجی

17-  پژوهش تبار­شناختی و الهام­ بخشی آن برای قلمروهای پژوهشی در مطالعات برنامه درسی

18-تحلیل محتوای کتاب­های ریاضی دوره ابتدایی از نظر مؤلفه ­های فرهنگی

19-  بازشناسی تربیت فناورانه به مثابه بخشی از برنامه درسی مغفول و یک ضرورت در جهان اسلام (متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد)

20-  گذری بر مفاهیم و پایه ­های نظری و عملی برنامه درسی NULL (مغفول) در آموزش پزشکی

21-  مفهوم­ پردازی بین ­المللی کردن برنامه درسی در آموزش عالی، ابعاد و روندها

22-  شکاف نسلی و انتزاع ابعاد تربیت بین نسلی در قلمرو برنامه درسی: یک مطالعه کیفی

23-ملاحظات اساسی در باب سیاست­گذاری توسعة علوم میان رشته­ای در آموزش عالی از منظر فرآیند تکوین

24-  روش های یاددهی- یادگیری عصر اقتصاد دانایی در برنامه درسی راهبردی آموزش عالی

25-  طراحی یک الگوی نظری برنامه درسی بین رشته­ ای در حوزه آموزش عالی

26-  وارونگی: رویکردی نوین به طراحی برنامه­ای درسی معطوف به تربیت حرفه­ ای (با تأکید بر علوم تربیتی)

27-  تأثیر مؤلفه­ های برنامه درسی پنهان بر بعد سیاسی هویت اسلامی – ایرانی (دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران)

28-  وزن­ دهی و اولویت ­بندی عوامل و نشانگرهای ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

29- تحلیل تاریخی معانی و مقاصد نو­ مفهوم­ گرایی در رشته ­ی مطالعات برنامه درسی

30-امکان سنجی کاربرد شاخص­های ارزیابی آموزش عالی در حوزه ارزشیابی برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی، بر مبنای الگوی سیپ

31- آسیب ­شناسی ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی

32- دیدگاه مدیران و معلمان در رابطه با استفاده از ارزشیابی کمّی و کیفی در برنامه ­های درسی قصد شده، اجراشده و تجربه شده

33- طراحی ابزار ارزشیابی برنامه درسی دوره بالینی از نظر راه کار جامعه نگری (راهنمایی برای اجرای عملی)

34- طراحی ابزار ارزشیابی برنامه درسی دوره علوم پایه از نظر استراتژی مسأله­ محوری (راهنمایی برای اجرای عملی)

35- اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی

36- نقش و کارکرد ارزشیابی در مراحل تدوین برنامه درسی

37- ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی

38- بررسی ارزشیابی برنامه درسی تدوین شده، اجرا شده و کسب شده قرآن در پایه پنجم ابتدایی

39- چگونگی ارزشیابی برنامه ­های درسی میان رشته­ ای

40- ارزشیابی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی بر اساس رویکرد دیسیپلین محورلیست کل یادداشت های این وبلاگ